Köpguide

Vill du köpa en strand nära fastighet i Costa Blanca, Spanien? Här hittar du den mest relevanta informationen och köpprocessen relaterade till den lokala fastighets marknaden.


Köpguide

  • När ni hittat den fastighet ni vill köpa, erlägger ni en reservationsavgift på ca 3000 – 5000 € då tas fastigheten bort från marknaden.
  • Öppna ett konto i en spansk bank, vilket ifrån slutbetalningen av fastigheten sker. Vi hjälper er med det.
  • Skaffa NIE nummer, identitets nr för utländska medborgare, detta nummer krävs innan köp av fastighet i Spanien. Vi hjälper er med det.
  • Köpekontrakt upprättas inom ca 2 – 3 veckor. Då betalas den resterande avgiften av 10 % på fastighetsprisets handpenning minus reservationsavgiften. Innan har utsedd advokat hunnit med att kontrollera att fastigheten är registrerad i säljarens namn och att den är fri från inteckningar, avgifter, servitut, fordringar och övriga skulder.
  • Övertagande och tillträde till fastigheten sker samma dag som lagfarten skrivs under av båda parter hos Notarien (notarius publicus) Har ni av någon anledning förhinder att vara på plats är det fullt möjligt att ge advokaten fullmakt att underteckna för er.
  • Advokaten ombesörjer så att alla kostnader relaterade till köpet blir reglerade.
  • Vi kan även hjälpa er med att försäkra er bostad, så att den är försäkrad då ni flyttar in.

Tillkommande kostnader vid köp av fastighet i Spanien är ca 12 -14 % av den totala köpeskillingen.

IVA (moms) 10 % på kontraktspriset på alla fastigheter. 21 % på tomter (land)

Advokatarvode, notariekostnader, lagfartskostnader samt övriga lagstadgade kostnader ca 2–4 %